Mijndomein Obligatie

Daar worden we allemaal beter van


"Elkaar helpen zonder tussenkomst van banken, daar worden we allemaal beter van. Behalve de banken dan.. maarja"

Hoe ziet de obligatie eruit?

 • Rente: 3% per jaar
 • Coupon: € 1.000 per obligatie
 • Looptijd: 2 jaar
 • Aflossing: 50% van de inleg wordt tijdens de looptijd afgelost, de overige 50% aan het einde van de looptijd
 • Uitbetaling rente & aflossing: Elk kwartaal
 • Zekerheid: Pandrecht op de auto(‘s)
 • We geven nooit meer obligaties uit dan nodig is voor de aanschaf van de auto's.
 • Zekerheid: De onafhankelijke Stichting Obligatiehoudersbelangen houdt toezicht en verzorgt de administratie. Lees het prospectus

Waarom obligaties?

Voor de aankoop van de auto’s voor het Mijndomein.nl autoverhuurprogramma is financiering nodig. Hiervoor hebben wij o.a. een lening bij de bank waarover we rente betalen. Liever betalen we echter rente aan jullie, onze klanten en andere particulieren. Hiervoor geven wij regelmatig obligaties uit. In ruil hiervoor geven wij een aantrekkelijke rente en verpanden wij de auto’s aan jullie. De risico’s dekken we af.

Uitgifte agenda

 • Donderdag 15 juni om 12:00 uur
 • Donderdag 20 juli om 12:00 uur
 • Donderdag 17 augustus om 12:00 uur
 • Donderdag 21 september om 12:00 uur
 • Donderdag 19 oktober om 12:00 uur
 • Donderdag 16 november om 12:00 uur


Houd mij op de hoogte van nieuwe uitgiften
Hoe werkt het?

De obligatiehouder legt geld in en geeft hiermee Mijndomein.nl een lening. Deze lening wordt gebruikt voor de aanschaf van een auto. De huurder van de auto betaalt huur waarmee Mijndomein.nl de obligatiehouder rente geeft en de obligatie aflost.

Meer weten?

Wie zijn wij?

Mijndomein Financiering is de financieringsmaatschappij voor MijndomeinAuto en een zusteronderneming van webhostingbedrijf Mijndomein. Door het uitgeven van obligaties bij beleggers wordt geld aangetrokken dat vervolgens wordt uitgeleend aan MijndomeinAuto. Meer weten over ons

Ga naar de documentenobligatievisualDISCLAIMER: Bovenstaande tekst moet worden gelezen als een korte introductie op de Mijndomein Obligatie. Iedere beslissing om te beleggen in de obligaties moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele prospectus.