Wat meer over ons

Wie zijn wij


Wie zijn wij?

Mijndomein Financiering is de financieringsmaatschappij voor MijndomeinAuto en een zusteronderneming van webhostingbedrijf Mijndomein. Door het uitgeven van obligaties bij beleggers wordt geld aangetrokken dat vervolgens wordt uitgeleend aan MijndomeinAuto. Deze koopt hiervan auto’s die zij verhuurt aan particuliere en zakelijke rijders. Als zekerheid heeft Mijndomein Financiering pandrecht op de auto’s.

Wij willen obligaties simpel, eerlijk en transparant houden. Jij verstrekt ons een lening (de obligatielening) en ontvangt van ons elk kwartaal rente en aflossing. Na twee jaar is alles terugbetaald. Gelijk aan de huurperiode van de auto’s.

Om toezicht te houden op het obligatieprogramma en voor de uitvoering van de financiële administratie maken wij gebruik van een onafhankelijke Stichting. Zo houden wij ons zelf scherp. Voor meer informatie over Stichting Obligatiehoudersbelangen klik hier

Wij hebben ons obligatieprogramma en het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft heel gedetailleerd gekeken of we transparant en volledig communiceren over onze obligaties. Op 1 november 2011 hebben wij de goedkeuring van de AFM gekregen. Klik hier voor meer informatie

Afhankelijk van het aantal auto’s dat Mijndomein Auto voor de verhuur aankoopt, geven wij obligaties uit. Regelmatig geven wij daarom een reeks obligaties uit waarvoor je kan intekenen via Mijndomein.nl/Obligatie. De rente kan per reeks verschillen maar de voorwaarden zijn altijd simpel en hetzelfde.

Wanneer je het prospectus wilt inzien, ben je altijd welkom op ons kantoor. Het adres is : Beursplein 5 1012 JW Amsterdam

Heb je nog vragen? Mail je vraag naar obligatie@mijndomein.nlobligatievisualElke derde donderdag van de maand om 12:00 opent een nieuwe serie.