Algemene voorwaarden

De belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden staan hieronder. Deze verkorte weergave is bedoeld om de gebruiker te faciliteren. Het volledige bestand met alle algemene voorwaarden in ambtelijke taal vind je hier. Dit volledige bestand is leidend en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Prijzen exclusief btw

We zijn er voor ondernemers. Daarom communiceren we de prijzen altijd exclusief btw per maand. Wel zo makkelijk als je toch al van plan was om de btw af te trekken. Geen ondernemer? Geen probleem. Natuurlijk zie je in het winkelmandje het totaaloverzicht waarin de btw en de prijs inclusief btw duidelijk wordt vermeld.

Administratiekosten bij wegverhuizing en houderwijziging

Bij wijziging van de overeenkomst brengen wij administratiekosten in rekening. Dit geldt voor:

  • Het wegverhuizen van de domeinnaam, binnen 1 jaar. Kosten: €5 per domeinnaam.
  • Een houderwijziging van de domeinnaam. Kosten: €5 per domeinnaam. Bij een aanvullend pakket dat mee overgezet wordt, wordt er €10 meer gerekend.

Misbruik van acties

Acties zijn voordelig voor onze klanten, maar sommige gebruikers misbruiken ze helaas. Als je binnen 30 dagen meer dan 25 domeinnamen (en pakketten) aanschaft dan mogen wij de 26e domeinnaam en pakket tegen de reguliere prijs van de domeinnaam en het pakket tarief afrekenen.

Tijdens acties staan de actievoorwaarden hier. Als de actievoorwaarden niet gelijk zijn aan de algemene voorwaarden dan gelden de actievoorwaarden. Je pakket aanpassen kan natuurlijk altijd.

Vervaldatum aanbiedingen

Als er bij een aanbieding geen een einddatum staat, geldt een vervaltermijn van 14 dagen. Bijvoorbeeld als we een e-mail sturen met een aanbieding. Als daar geen einddatum in staat dan geldt de verzenddatum plus 14 dagen als einddatum.

Illegale activiteiten

Mijndomein geeft jou toegang tot onze servers om je website op het internet te kunnen zetten. Jouw website moet zo zijn ingericht dat anderen hem niet kunnen gebruiken voor hacking-activiteiten, DDoS-aanvallen of andere inbreuk op de servers van Mijndomein of van anderen. Je mag jouw toegang tot de servers niet gebruiken of door anderen laten gebruiken om in te breken op de servers van Mijndomein.

Misbruik van de servers

De inhoud van de website die je plaatst, moet voldoen aan de algemene maatschappelijke normen. Porno-websites en websites die lezers aanzetten tot illegale activiteiten zijn niet toegestaan bij Mijndomein. Mijndomein heeft het recht om te bepalen of een website acceptabel is of niet. Is dit het geval, dan mag Mijndomein je website offline halen. Vermoeden we strafbare feiten, dan mogen we ook de autoriteiten inlichten en zo nodig relevante gegevens verstrekken.

Spam niet toegestaan

Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (spammen) via de Mijndomein servers is niet toegestaan. Merken we dat een klant een van bovenstaande regels overtreedt, dan heeft Mijndomein het recht om de site per direct van het internet te verwijderen.

Dataverkeer

Mijndomein biedt haar klanten onbeperkt dataverkeer op basis van 'fair use policy'. Dit betekent dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer van andere websites. Zorgt een website voor een enorme overschrijding van dit gemiddelde, dan krijg je een waarschuwing. We mogen hier actie op ondernemen en een toeslag rekenen voor de overschrijding.

Aansprakelijkheid en overmacht

Bij Mijndomein zetten we ons altijd 100% in, maar het kan zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Mijndomein werkt bijvoorbeeld samen met externe partijen en in sommige gevallen ligt de oplossing van een probleem buiten onze macht. Als Mijndomein wel aansprakelijk is en er een schadevergoeding nodig is, dan is dat maximaal de jaarlijkse abonnementswaarde met een maximum van €500. Dit maximum is van toepassing als de verzekeraar niet uitkeert of kan uitkeren.

Betaling

Mijndomein incasseert het jaarlijkse bedrag voor je pakketten van tevoren. Een jaar na registratie ontvang je van ons een nieuwe factuur per e-mail. Je vindt hem ook in Mijn Account.

Opzeggen

Een opzegging van een domeinnaam moet uiterlijk één maand voordat de domeinnaam vervalt bij ons binnen zijn. De datum waarop de domeinnaam vervalt kan je vinden in het overzicht van domeinen in Mijn Account.

In Mijn Account kun je de domeinnaam opzeggen. Klik daarvoor bij de domeinnaam in kwestie op de knop 'Opzeggen'. Je ontvangt een bevestiging van de opzegging met de ingangsdatum. Daar staat ook tot wanneer je de opzegging kunt annuleren.

Klantgegevens

Mijndomein zal de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Wel moeten wij voldoen aan de eisen van organisaties waarbij domeinnamen worden geregistreerd en beheerd, registries. Voor .nl is dat bijvoorbeeld SIDN. Die eist dat elke domeinnaam is voorzien van accurate persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat SIDN doet met deze gegevens. Wil je bijvoorbeeld dat je naam en adres niet op te vragen zijn via het internet, vraag dat dan officieel aan bij SIDN. Klik hier voor de procedure. Meer over privacy lees je hier.

Deze versie van de algemene voorwaarden zijn ingegaan per 1 september 2020. De oude versie teruglezen? Dat kan hier.